เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
เสาร์-อาทิตย์: สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆได้ตลอดเวลา  089-122-0833, 086-893-3180   translation.co.ltd@gmail.com 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

 

เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana 16 ตามความเหมาะสม

เอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

1. อังกฤษ – ไทย

300 - 1,250

500 - 1,500

300

2. ไทย – อังกฤษ

300 - 1,250

800 - 1,500

650 - 1,250

3. ภาษาต่างประเทศ – ไทย

800 - 1,200

800 - 1,500

800 - 1,250

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 - 1,500

1000 – 2,000

800 - 1,500

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ

800 - 1,500

1,000 - 2,000

800 - 1,500

6. ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ

800 - 1,500

1,000 - 2,000

800 - 1,500

 


03 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 202 ครั้ง

Engine by shopup.com