เปิดให้บริการทางออนไลน์ทุกวัน  ตลอด 24 ชม.  ไม่มีวันหยุด
เวลาทำการหน้าร้านบริษัท: จันทร์-ศุกร์  10:30-16:30 น. 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (สามารถสอบถามได้)

 *ค่าใช้จ่าย ขึ้น-ลง ตามเนื้อหาของเอกสาร

เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 
(เริ่มต้น คำละ 1.75 บาท)

 

เอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษ A4 

(เริ่มต้น คำละ 2 บาท)

เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือปริญญาบัตร เป็นต้น

1. อังกฤษ – ไทย

เริ่มต้นที่ 600

เริ่มต้นที่ 600

เริ่มต้นที่ 450

2. ไทย – อังกฤษ

เริ่มต้นที่ 600

เริ่มต้นที่ 600

เริ่มต้นที่ 450

3. ภาษาต่างประเทศอื่นๆ – ไทย

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800 

เริ่มต้นที่ 800 

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800 

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800 

6. ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800

เริ่มต้นที่ 800 

 


06 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com