เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด
เวลาทำการหน้าร้านบริษัท: จันทร์-ศุกร์  9:30-17:30 น.

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

 

เอกสารทั่วไป 1 หน้ากระดาษ A4 
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana 16 ตามความเหมาะสม

เอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

1. อังกฤษ – ไทย

300 - 1,250

500 - 1,500

300

2. ไทย – อังกฤษ

300 - 1,250

800 - 1,500

650 - 1,250

3. ภาษาต่างประเทศ – ไทย

800 - 1,200

800 - 1,500

800 - 1,250

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 - 1,500

1000 – 2,000

800 - 1,500

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ

800 - 1,500

1,000 - 2,000

800 - 1,500

6. ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ

800 - 1,500

1,000 - 2,000

800 - 1,500

 


03 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 873 ครั้ง

Engine by shopup.com